Bcc 22/9/2014 BÃI BIỂN ĐỒI DƯƠNG (Ký)?

22/9/2014 BÃI BIỂN ĐỒI DƯƠNG (Ký) Xe đưa dừng bánh, bãi: Hàng Dương Ngọn gió biển khơi, lướt nhẹ nhàng Loang loáng sóng xô, vờn ánh nắng Xôn xao sóng gợn, bãi sa vàng Khách du hối hả, vui bơi lội Dịch vụ vui chơi, cũng sẵn sàng Thỏa trí tang bồng, trên mặt biển Vẫy vùng sóng nước, bãi Hàng Dương Ngày:01/9/2014 Ngoclan hiển thị thêm 22/9/2014
BÃI BIỂN ĐỒI DƯƠNG (Ký)
Xe đưa dừng bánh, bãi: Hàng Dương
Ngọn gió biển khơi, lướt nhẹ nhàng
Loang loáng sóng xô, vờn ánh nắng
Xôn xao sóng gợn, bãi sa vàng
Khách du hối hả, vui bơi lội
Dịch vụ vui chơi, cũng sẵn sàng
Thỏa trí tang bồng, trên mặt biển
Vẫy vùng sóng nước, bãi Hàng Dương
Ngày:01/9/2014
Ngoclan
4 câu trả lời 4