Có nên đi đám cưới không?

Bạn mình cũng chơi thân 3 năm ĐH rồi! Nhưng từ lúc tốt nghiệp, đã không gặp nhau 1 năm, rồi bạn ấy mời mình đi đám cưới của bạn ấy, thường thì mình không qua lại chơi với bạn đó nữa, kể từ khi không học chung nữa. Rồi một ngày nọ bạn đến nhà mình gửi thiệp cưới, mời mình đi đám cưới của bạn ấy. Mà đám cưới thì... hiển thị thêm Bạn mình cũng chơi thân 3 năm ĐH rồi! Nhưng từ lúc tốt nghiệp, đã không gặp nhau 1 năm, rồi bạn ấy mời mình đi đám cưới của bạn ấy, thường thì mình không qua lại chơi với bạn đó nữa, kể từ khi không học chung nữa.
Rồi một ngày nọ bạn đến nhà mình gửi thiệp cưới, mời mình đi đám cưới của bạn ấy.
Mà đám cưới thì mình chẳng quen ai, chỉ quen mỗi cô dâu, mà nếu đi thì mình cũng chỉ đi có một mình,....
Vậy mình có nên đi đám cưới hay nhờ ai đó gửi thiệp hộ không
4 câu trả lời 4