Em co may đồng xu cua uc đong 50xu va 20xu co đoi duoc không chi e voi?

3 câu trả lời 3