Mình lắp bộ số future ii sao x9ng bị kẹt số 3 qua số 4 ko ngọt là do lổi thiếu gì ko?

3 câu trả lời 3