Mình đang mang thai 25 tuần là bé gái dự tính tháng 1 này sinh. ai cần nhận nuôi liên hệ 0914784997?

3 câu trả lời 3