Hình như cái trang yahoo này không còn ai quản lý vậy tại sao nó vẫn còn hoài vậy ?

Từ trước tới giờ mình quen bất cứ cô gái nào cũng đều không thành. Có nhiều lần mình ngỡ đây là tình yêu của mình rồi. Nhưng sau đó lại thất bại, không như mình mong muốn. Cứ như là có một cái gì đó cản trở mình không cho mình quen bất cứ ai vậy. Và cho đến giờ này mình vẫn cô đơn.
5 câu trả lời 5