Câu 1 sóng âm có thể được sử dụng để đo vận tốc máu chảy trong động mạch, tĩnh mạch. Các anh/ chị có thể giải thích làm thế nào ?

5 câu trả lời 5