Sóng âm coa thể được sử dụng trong việc đo vận tốc máu chảy trong động mạch, tĩnh mạch. Giải thích làm như thế nào có thể đo được?? Cảm ơn ạ?

4 câu trả lời 4