Lòng tin là của đối tượng hay là vật ngoài thân? Câu hỏi lớn.?

Tại sao có kẻ có ác tâm, cơ sở hình thành bọn này, động cơ hành vi bọn này, bọn này đóng kịch thế nào? Nếu chúng là sâu làm rầu nồi canh thì anh/chị hãy chỉ ra cách làm sạch, tươi, đẹp lại cho tập thể như thế nào? Liệu rằng có lời xin lỗi. Còn nếu không giải quyết thì có đáng gọi là tập thể hay gọi đấy chỉ là sỉ... hiển thị thêm Tại sao có kẻ có ác tâm, cơ sở hình thành bọn này, động cơ hành vi bọn này, bọn này đóng kịch thế nào?
Nếu chúng là sâu làm rầu nồi canh thì anh/chị hãy chỉ ra cách làm sạch, tươi, đẹp lại cho tập thể như thế nào? Liệu rằng có lời xin lỗi.
Còn nếu không giải quyết thì có đáng gọi là tập thể hay gọi đấy chỉ là sỉ nhục cá nhân?
4 câu trả lời 4