Hoạt động nào của con người gây rq lượng khí thải CO2 nhiều nhất?

A. Sử dụng nhiên liệu hóa thạch ( than đá, dầu mỏ,....)
B. Sử dụng phân bón trong sản xuất nông nghiệp
C. Sản xuát và sử dụng nhôm, sử dụng máy điều hòa, công nghiệp hóa chất
D. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất và sử dụng năng lượng
8 câu trả lời 8