Nguyên nhân nào làm cho các nước đang phát triển chuyển thành nước công nghiệp mới?

giúp mình với
4 câu trả lời 4