Bình thường thì thấy mình cao quý, hơn mọi người. Nhưng khi đi tán tỉnh con gái thì có cảm giác bản thân mình bị hạ thấp ?

Có ai giải thích được vì sao không ? Là do mình tự cao tự đại hay tâm lý vì muốn có được người đó nên tự hạ thấp bản thân, nhún nhường lúc nào không hay. Những lúc bị từ chối, bị xem thường thì cảm giác rất khổ sở. Người thấp kém hơn mình nhưng lại khinh thường mình, vì họ có quyền làm giá bởi họ là phụ nữ. Cũng... hiển thị thêm Có ai giải thích được vì sao không ?
Là do mình tự cao tự đại hay tâm lý vì muốn có được người đó nên tự hạ thấp bản thân, nhún nhường lúc nào không hay.

Những lúc bị từ chối, bị xem thường thì cảm giác rất khổ sở. Người thấp kém hơn mình nhưng lại khinh thường mình, vì họ có quyền làm giá bởi họ là phụ nữ.

Cũng vì tham sắc, tình ái mà nhân phẩm và giá trị của mình bị coi rẻ.
Bạn có thể chỉ rõ ra cho mình hiểu thêm được không.
8 câu trả lời 8