Ovy Melasma có hiệu quả không?

Mẹ em gần đây trên mặt có xuất hiện vài chấm nám liti trên mặt, mà mẹ em trước giờ không dùng mỹ phẩm gì cả, anh trai em làm bên Nhật có gửi về mấy loại mỹ phẩm trị nám dùng chỉ thấy đỡ một chút thôi sau lại y thế, chị đồng nghiệp em đang dùng Ovy Melasma, thấy bảo cũng có tác dụng nhưng không biết thế nào, e sợ... hiển thị thêm Mẹ em gần đây trên mặt có xuất hiện vài chấm nám liti trên mặt, mà mẹ em trước giờ không dùng mỹ phẩm gì cả, anh trai em làm bên Nhật có gửi về mấy loại mỹ phẩm trị nám dùng chỉ thấy đỡ một chút thôi sau lại y thế, chị đồng nghiệp em đang dùng Ovy Melasma, thấy bảo cũng có tác dụng nhưng không biết thế nào, e sợ lại giống mấy loại kia, có ai dùng rồi cho xin ít thông tin với ạ?
5 câu trả lời 5