Mình gửi đồng hồ qua bưu điện mà quên đóng gói kĩ , nge chị trong bưu điện nói bị vật nặng đè lên là hk bể . Ko bik có sao hk , mình lo quá?

4 câu trả lời 4