Giúp mk với..... can you help me?

Ai giải giúp mk bt này với :"1 vật đc đặt ở độ cao S thả rơi tự do.Biết rằng trong thời gian cuối cùng nó đi đc 1 đoạn 35m"
a) tính S
b) tính t
c) tính vận tốc chạm đất
4 câu trả lời 4