Mọi người ơi, hãy bỏ đọc sách đi, đốt hết sách trên thế giới này đi, vì đọc sách chẳng giúp ích được gì cả, chị tôi không đọc sách mà vẫn?

Mọi người ơi, hãy bỏ đọc sách đi, đốt hết sách trên thế giới này đi, vì đọc sách chẳng giúp ích được gì cả, chị tôi không đọc sách mà vẫn sách trên thế giới này đi, vì đọc sách chẳng giúp ích được gì cả, chị tôi không đọc sách mà vẫn vui vẻ hạnh phúc đây, cho nên mọi người đừng đọc sách làm gì cho mệt, đốt hết... hiển thị thêm Mọi người ơi, hãy bỏ đọc sách đi, đốt hết sách trên thế giới này đi, vì đọc sách chẳng giúp ích được gì cả, chị tôi không đọc sách mà vẫn

sách trên thế giới này đi, vì đọc sách chẳng giúp ích được gì cả, chị tôi không đọc sách mà vẫn vui vẻ hạnh phúc đây, cho nên mọi người đừng đọc sách làm gì cho mệt, đốt hết sách trên thế giới đi, nghe theo bí quyết của chị tôi để được vui vẻ hạnh phúc mãi mãi nè, chị tôi cười suốt ngày luôn nè, đốt hết sách trên thế giới đi mọi người
Cập nhật: Chị tôi là người hạnh phúc nhất thế giới, lúc nào chị ấy cũng cười, chị ấy hạnh phúc như đức Phật vậy, ai muốn hạnh phúc và vui vẻ, cười suốt ngày như chị ấy thì liên hệ: facebook.com/heosuavuive.bui nhé
12 câu trả lời 12