Có ai từng ở ktx tư nhân 21 nguyễn kim hay cao đạt cho em chút ý kiến ạ.xin cảm ơn?

4 câu trả lời 4