Về làm đơn ra dân quân thường trực?

Mình vào dân quân 24/10/2014 Năm nay mình muốn ra quân khi đủ 3 năm thì viết đơn xin ra quân gửi ủy ban nhân dân và chỉ huy phường thì được không. Mình xin chỉ huy thì bị la với đe dọa là sẽ đuổi mình ra khỏi đơn vị bắt đi nvqs. Mình làm đơn gửi chủ tịch và kế toán và chỉ huy thì có vi phạm pháp luật hay thật sự sẽ... hiển thị thêm Mình vào dân quân 24/10/2014
Năm nay mình muốn ra quân khi đủ 3 năm thì viết đơn xin ra quân gửi ủy ban nhân dân và chỉ huy phường thì được không.
Mình xin chỉ huy thì bị la với đe dọa là sẽ đuổi mình ra khỏi đơn vị bắt đi nvqs.
Mình làm đơn gửi chủ tịch và kế toán và chỉ huy thì có vi phạm pháp luật hay thật sự sẽ bị kêu đi nghĩa vụ không?

Thật sự mình rất muốn ra nhưng lại rất sợ chỉ huy. giờ mình không biết phải làm sao
3 câu trả lời 3