Bạn tôigửi tiềncho tôinhưng đếnkhi tôinhận họ bắtcócmnd mời nhậnđc hoặcgiấygửi nhưngtôichưađủtuổicócmndvớimất giấygửi thìlslấy lạiđc tiền ạ?

4 câu trả lời 4