Mọi người cho hỏi em mua hàng thanh toán bằng máy quẹt thẻ không thành công mà vẫn bị trừ tiền giờ phải làm sao ạ .em dùng thẻ agribank?

5 câu trả lời 5