Em luôn học thuộc bài nhưng em sợ giơ tay lên bảng lắm ạ. có ai có câu nói gì để em tự tin hơn ko ạ?!!?

8 câu trả lời 8