Tại sao bản chất của ý thức lại phản ánh thế giới vật chất một cách tích cực chủ động và sáng tạo?

5 câu trả lời 5