Lời khuyên để tiếp tục cởi trần?

Hôm trước mình có hỏi về chuyện cởi trần đi bus ấy. Mình có hỏi bạn mình và hôm nay nó hẹn mình đi bơi sáng sớm. Nó tới nhà gọi mình bắt bus đi chung. Nó cởi trần. Mình ra mở cửa cho nó thì nó bảo cứ vậy đi luôn cũng đc (mình cũng đang cởi trần) mang theo quần thay thôi. Mình đánh liều làm thử. Lúc lên xe tim đập... hiển thị thêm Hôm trước mình có hỏi về chuyện cởi trần đi bus ấy. Mình có hỏi bạn mình và hôm nay nó hẹn mình đi bơi sáng sớm. Nó tới nhà gọi mình bắt bus đi chung. Nó cởi trần. Mình ra mở cửa cho nó thì nó bảo cứ vậy đi luôn cũng đc (mình cũng đang cởi trần) mang theo quần thay thôi. Mình đánh liều làm thử. Lúc lên xe tim đập bao nhanh. May là sáng sớm ít người nên k ai quan tâm. Tụi mình bơi xong tắm rửa thay đồ các thứ rồi ra ăn sáng.
Giờ thì người đã đông lắm rồi. Mình có nên tiếp tục cởi trần về k? Mình có mang 1 cái áo theo dự phòng.
5 câu trả lời 5