Mua NH3 Amoniac tinh khiết ở đâu ?

Tôi muốn mua Amoniac NH3 tinh khiết để sử dụng cho kho lạnh và cối đá, máy làm nước đá, nhà máy đá viên, nhà máy đá cây, nhà máy đá vãy?
4 câu trả lời 4