Làm sáng tỏ đặc trưng của truyền thuyết qua truyện ADV và MC TT?

3 câu trả lời 3