Làm sáng tỏ đặc trưng của truyền thuyết qua truyện ADV và MC TT?

4 câu trả lời 4