Phân tích các âm tiết sau vào phần mở đầu âm tiết?

Thúy Kiều là chị em là thúy vân
4 câu trả lời 4