Phân tích các âm tiết sau vào phần mở đầu âm tiết?

Thúy Kiều là chị em là thúy vân
3 câu trả lời 3