Iphone 6plus của e được gửi từ t2 tuần trước đến nay là 10 ngày người ta sửa xong và chuyển về long an việt nam giúp e chưa?

3 câu trả lời 3