Hãy giải thích vì sao nguyễn công trứ biết rằng việc làm quan là gì bó mất tự do ( vào lồng ) nhưng vẫn làm quan?

4 câu trả lời 4