Chuẩn bị đến sinh nhật em mình, nó mê công nghệ nhưng không biết tặng cái gì, mua điện thoại với máy tính bảng sợ ảnh hưởng đến học tập.?

5 câu trả lời 5