Chi minh hoi nhan vien minh xuất hoá đơn đỏ và đã đóng mọc treo nhung cung ký tên bên dưới ngay người bán hàng vậy có được không?

3 câu trả lời 3