Giữa nội lực và ngoại lực lục nào tác động lên bề mặt trái đất nhiều hơn?

4 câu trả lời 4