Tại sao nói phủ định cũng là khẳng định mác?

5 câu trả lời 5