Tại sao nói phủ định cũng là khẳng định mác?

4 câu trả lời 4