Máy e tự nhiên hiện ra "Chọi trâu Đồ Sơn 2017" trong khi e đang onl fb và k vào 1 web nào. E ấn vào chọi trâu thì n hiện ra 1 web nc ngoài?

4 câu trả lời 4