Cách tính tỉ lệ độ dài của phần ngọn cây trên cây?

Giả sử một cây có thân dài 90 cm thì cách xác định độ dài của phần ngọn (phần sẽ cao lên) như thế nào nếu đo từ dưới mặt đất lên ?
Hay một thân cây có tỉ lệ độ dài của thân dưới là mấy phần? Tỉ lệ độ dài của thân giữa là mấy phần? Tỉ lệ độ dài của thân ngọn là mấy phần?
3 câu trả lời 3