Chỉ em tính chi phí cơ hội với ạ. Em đang cần gấp. Cảm ơn nhiều ạ!!!?

Hoa,Hạnh,Thủy dự định chuyến đi từ thành phố H đến thành phố D. Chuyến đi mất 1h nếu đi =máy bay và 5h nếu đi bằng tàu hỏa. Giá của vé máy bay là 1trieu và giá vé tàu hỏa 650d. Ba người phải có mặt để làm việc cho chuyến đi này. Hoa có thu nhập 50.000/h, hạnh 80.000/h và Thuỷ 120.000/h Yêu cầu: hãy xác định chi phí... hiển thị thêm Hoa,Hạnh,Thủy dự định chuyến đi từ thành phố H đến thành phố D. Chuyến đi mất 1h nếu đi =máy bay và 5h nếu đi bằng tàu hỏa. Giá của vé máy bay là 1trieu và giá vé tàu hỏa 650d. Ba người phải có mặt để làm việc cho chuyến đi này. Hoa có thu nhập 50.000/h, hạnh 80.000/h và Thuỷ 120.000/h
Yêu cầu: hãy xác định chi phí cơ hội của chuyến đi bằng máy bay và tàu hỏa của mỗi người. Giả định rằng cả ba người đang tối ưu hóa chi phí, mỗi người sẽ lựa chọn phương tiện vận chuyển nào để đến thành phố D
4 câu trả lời 4