Mn ơi giúp e vs giải nghĩa các từ chân trong bài sự phát triển của từ vựng trong bài 1 trang 56,57 ạ?

4 câu trả lời 4