Fb mình tự nhiên bị hack mà sđt xác nhận thì bị mất, sđt đó mình nghĩ có người khác sử dụng nhưng gọi không được. Làm sao đây???

5 câu trả lời 5