Aicó bk cách tắt chức năng tìm đt ko chỉ mk vs?Hôm trc mình đặt mật khẩu để thử chức năng đó xem sao,ai ngờ thử xong ko tắt dc mật khẩu nữa?

3 câu trả lời 3