Ai giải giúp mình cái này với. Có người gửi chỗ mã này mà mình ko biết giải thế nào ạ Mình Cảm ơn trước ạ 0112661YYYY1LSBRSSRR^~G1E7YRYY...

3 câu trả lời 3