Cho em hỏi diện f4 năm 2005 tháng 1 ngày 27 phải chờ bao lâu ?

4 câu trả lời 4