Lỗi spotlight của Window 10: không tự thay đổi ảnh được?

Xin hỏi: tôi có 2 laptop có win10 bản quyền. Trước đây spotlight hoạt động bình thường (1 ngày tự thay đổi 1 ảnh), nhưng bây giờ nó không tự thay đổi ảnh nữa (hình như sau khi update win10 lên bản mới nhất). Dùng các hướng dẫn trên mạng, thậm chí cài lại win, update win xong, mọi cái ok nhưng theo dõi spotlight thì... hiển thị thêm Xin hỏi: tôi có 2 laptop có win10 bản quyền. Trước đây spotlight hoạt động bình thường (1 ngày tự thay đổi 1 ảnh), nhưng bây giờ nó không tự thay đổi ảnh nữa (hình như sau khi update win10 lên bản mới nhất). Dùng các hướng dẫn trên mạng, thậm chí cài lại win, update win xong, mọi cái ok nhưng theo dõi spotlight thì thấy nó vẫn không tự thay đổi ảnh được, chỉ một ảnh có từ đầu và mãi như vây. Lý do gì nhỉ. Thanks.
3 câu trả lời 3