Lỗi trên trang web trên nền blogspot.?

Trang web của em được tạo trên nền blogspot các bác ạ. Mà khi em viết bài xong, em muốn chia sẻ trên facebook. Khi em chia sẻ thì nó hiện ra link và hình ảnh. Tuy nhiên nó lại có chữ XXXX. Em mong các cao thủ chỉ giáo sửa cho em với. EM xin cảm ơn
4 câu trả lời 4