Giai dum minh nha?

Hai xe khởi hành cùng một địa điểm và chuyển động đều trên một đường thẳng theo cùng một chiều xe 1 có vận tốc 72 km trên giờ X2 có vận tốc 90 km trên giờ nhưng Khởi hành sau xe một là một giờ a Tính khoảng cách từ điểm Khởi hành đến khi hai xe gặp nhau b vẽ đồ thị x-t của hai xe
4 câu trả lời 4