Mặt em nhìn rất là thiếu thiện cảm.Em muốn đi pttm nếu mọi người bỏ quá được cho thì nhờ mọi người cho em biết cần chỉnh sửa thế nào cho đẹp?

mọi người xem hộ xem em xấu ở những chỗ nào để chỉnh lại cho ưa nhìn hơn
6 câu trả lời 6