Có nên thích một người con nhà giàu??

Mình đang thích thầm 1 bạn kia ( bản là người brazil), bạn đó nhà rất giàu không thiếu thốn 1 thứ gì, mà mình lại thuộc loại không giàu, thiếu thì nhiều chứ đủ thì ít . Thì mình có nên thích bạn ấy tiếp hong???
3 câu trả lời 3