Viết đoạn văn nha!!?

Suy nghĩ và cảm nhận của em về truyền thống hiếu học của dân tộc, trách nghiệm của bản thân trong việc học tập và rèn luyện hiện nay??
4 câu trả lời 4