Mik muốn trả đũa con bạn hay đăng tus chửi mik thì phải làm thế nào ?👿😤?

5 câu trả lời 5