Giải giúp mk:1 người đi xe đạp lên dốc dài 50 m theo chuyển đông chậm dần đều. Vân tốc lúc bắt đầu lên dốc là 18km/h và vận tốc cuối là 3m/s?

4 câu trả lời 4