Giúp em bài vật lý 10 này vs🙏🙏🙏🙏?

ở đỉnh dốc , 1 xe đạp bắt đầu lao xuống dưới , khi đến chân dốc xe đạt vận tốc 6m/s^2 . biết dốc dài 36m . chọn gốc tọa độ tại đỉnh dốc , chiều dương theo chiều chuyển động , gốc thời gian là lúc xe bắt đầu lao dốc . a. viết phương trình chuyển động của xe. Cho biết tính chất của chuyển động ? b. tính thời gian để... hiển thị thêm ở đỉnh dốc , 1 xe đạp bắt đầu lao xuống dưới , khi đến chân dốc xe đạt vận tốc 6m/s^2 . biết dốc dài 36m . chọn gốc tọa độ tại đỉnh dốc , chiều dương theo chiều chuyển động , gốc thời gian là lúc xe bắt đầu lao dốc .
a. viết phương trình chuyển động của xe. Cho biết tính chất của chuyển động ?
b. tính thời gian để xe đi hết con dốc trên.
4 câu trả lời 4