Giúp em bàoi vật lý 10 này vs?

trong 3s cuối cùng trong trước khi chạm đất vật rơi tự do được quãng đường 345 m Tính thời gian rơi và độ cao của vật lúc thả g = 9,8 m trên giây bình
4 câu trả lời 4